Test dig selv

Test dig selv, er et værktøj til at få en fornemmelse af, om du har en egentlig depression.

Nedenfor er en test, hvor du kan få en fornemmelse af, om hvorvidt du kan have en depression. Jeg må dog tilføje, at det kun er en rettesnor, da en fødselsdepression kan vise sig på mange forskellige måder. Begrebet efterfødselsreaktion er en reaktion som kan vise sig, og som nødvendigvis ikke udvikler sig til en egentlig depression, men som du skal tage alvorligt. Derfor kan nedenstående test ikke bruges entydigt.

GAIA-instituttets, test dig selv, screeningtest. Sæt dig godt tilrette og giv dig god tid at lave testen. Tæl dine point sammen.

1. Jeg har kunnet more mig og se de sjove sider ved tilværelsen:

0   På samme måde som jeg altid har kunnet
1    Ikke helt så meget
2   Slet ikke så meget
3   Slet ikke

2. Jeg synes, jeg er blevet mere nærtagende og irritabel overfor andre
(partner, forældre, svigerforældre)

3   Ja, ofte
2   Ja, nogle gange
1    Kun ved særlige lejligheder
0   Slet ikke

3. Jeg har bebrejdet mig selv meget, når ting gik galt

3   Ja, det meste af tiden
2   Ja, noget af tiden
1   Ikke særlig tit
0  Nej, aldrig

4. Jeg har været ængstelig og bekymret uden særlig god grund

0   Nej, slet ikke
1    Næsten ikke
2   Ja, nogle gange
3   Ja, ofte

5. Jeg har nydt at være mor

0   Ja, meget
1   Ja, stort set
2   Mindre end sædvanligt
3   Nej, ikke meget

6. Jeg har følt mig bange eller i panik uden særlig grund

3   Ja, en hel del
2   Ja, nogle gange
1    Nej, ikke særligt
0   Nej, slet ikke

7. Tingene har taget magten fra mig

3   Ja, for det meste har jeg ikke været i stand til at klare tingene
2   Ja, nogle gange har jeg ikke kunnet klare tingene så godt som sædvanligt
1    Nej, det meste af tiden har jeg klaret tingene ganske godt
0   Nej, jeg har klaret tingene så godt, som jeg plejer

8. Jeg har været så trist, at jeg har haft vanskeligt ved at sove

3   Ja, det meste af tiden
2   Ja, nogle gange
1    Ikke så tit
0   Nej, slet ikke

9. Jeg har følt mig trist eller elendig

3   Ja, det meste af tiden
2   Ja, temmelig ofte
1    Ikke så tit
0   Nej, slet ikke

10. Jeg har følt, at jeg kunne miste kontrollen og slå

3   Ja, ofte
2   Ja, nogle gange
1    Kun ved en bestemt lejlighed
0   Aldrig

11. Jeg har været så ulykkelig, at jeg har grædt

3   Ja, meget af tiden
2   Ja, temmelig ofte
1    Kun ved bestemte lejligheder
0   Nej, aldrig

12. Jeg har haft tanker om at komme til at skade mig selv eller barnet

3   Ja, ofte
2   Nogle gange
1    Næsten aldrig
0   Aldrig

13. Jeg er bekymret: ruger over tingene, er ude af stand til at skubbe ubehagelige tanker bort

3   Ja, sådan er det det meste af tiden
2   Ja, sådan er det temmelig ofte
1    Sådan er det sjældent
0   Nej, sådan har jeg det ikke

14. Jeg har haft selvmordstanker/været bange for at dø

3   Ja, ofte
2   Ja, af og til
1    En sjælden gang
0   Nej, aldrig

15. Jeg er bekymret for min sundhedstilstand/min krop

3   Ja, det bekymrer mig meget
2   Ja, af og til
1    Sjældent
0   Nej, jeg har det fint

16. Har du haft følgende symptomer: hjertebanken, hedeture, hovedpine, rødmen, åndenød, mavekramper, svimmelhed, muskelspændinger?

0   Nej, slet ikke
1    Nej, – måske lidt
2   Ja, men ikke i længere tid/ikke så det har generet mig meget
3   Ja, flere af tingene

17. Jeg har været/er bange for at mit barn er sygt eller vil dø

3   Ja, det tænker jeg tit
2   Ja, tankerne kommer nogle gange
1    Sjældent
0   Nej, slet ikke

18. Jeg er bange for, at mit barn ikke får mad nok

3   Ja, det tænker jeg tit
2   Ja, tankerne kommer nogle gange
1    Sjældent
0   Nej, slet ikke

(Kilde: GAIA-instituttet )

Score – tæl dine point sammen

Scoren for hvert enkelt spørgsmål går fra 0 til 3 alt efter sværhedsgraden. Det totale scoringstal fremkommer ved at lægge scoringerne for hvert af de 18 spørgsmål sammen. 16 point eller mere indikerer, at du kan have en fødselsdepression, og at du muligvis bør søge hjælp.