Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi går typisk bagom din historie og i dybden med din barndom. Mange af dine erfaringer fra barndommen vil være ubevidste. Dette gælder også de konflikter og relationer, som du havde til dem, som skulle passe på dig. Jeg arbejder med hvordan disse konflikter, viser sig i dit voksne liv, hvordan de påvirker dine nuværende relationer, samt den måde du fungere på i dagligdagen.

Sigmund Freud var ophavsmand til den klassiske psykoanalyse.

I sin klassiske form er freudiansk psykoanalyse en langvarig proces, der strækker sig over flere år. Den opbygger gradvis indsigt i egne følelser og adfærd.

Psykoanalysen har siden forgrenet sig i flere retninger, I dag er behandlingsforløbet mere kortvarige og er tilpasset nutiden. Med denne form for psykoterapi kan du stifte bekendskab med stærke og svage sider af dig selv, og dette kan være et godt værktøj igennem dit liv. Jeg bruger Psykodynamisk terapi som kombination med f.eks kognitiv terapi.