Kognitiv terapi

Kognitiv terapi / Effektivt ved fødselsdepression

Kognitiv terapi er en meget effektivt terapiform, og specielt til forebyggelse og behandling af en depression. Den fokusere på, hvad du tænker her og nu og mindre på din barndom.

Ved fødselsdepression bruges oftest kognitiv terapi, som er en metode til at ændre tankemønster. Tanker som handler om dig selv og dine vanskeligheder.

Der vil være samtaler ca. 1 gang om ugen. I starten kan der indimellem være behov for 2 gange om ugen de første uger, da dette kan give et godt startskud i processen. Varigheden variere alt efter dine problemer / behov. Oftest vil en periode på ca. 3-4 måneder være godt.

Terapien starter ud med, at du fortælle mig hvordan du har det, samt hvordan det er gået siden sidst vil talte sammen. Igennem sessionen vil jeg være aktiv og strukturende. Der er lidt hjemmearbejde til hver gang. Dvs. øvelser og lignende, som du skal udføre til næste gang.

Teorien bag kognitiv terapi:

Terapien tager udgangspunkt i din aktuelle situation, og er mindre fokuseret på hændelser i din barndom.

Sammen tager vi udgangspunkt i at udforske, hvilken tanker der udløser dine negative reaktioner. Vi vil finde alternative fortolkningsmuligheder til erstatning for de negative følelser. Vi tager udgangspunkt i den positive side du har, men som du måske ikke kan få øje på i alt det negative. De negative tanker du har, vil ofte have rod i tidligere oplevelser og erfaringer.

Det er vigtigt, at du derefter afprøver disse nye måder at tænke på i dagligdags situationer. Der vil ofte være hjemmearbejde og ved næste møde, drøfter vi de nye erfaringer. Når du lærer at tænke anderledes, vil du også kunne handle anderledes. Gradvis vil du blive bedre til at mestre vanskelige situationer og få højere tanker om dig selv.

Kognitiv terapi kan således også give en mulighed for en ny forståelse af dine nederlag og vanskeligheder, som du har oplevet tidligere i sit liv. Det er således ikke bare at lære at “tænke positivt” da dette er meget vanskeligt når du har en depression.

Kognitiv terapi kan godt kombineres med antidepressiv medicin. Muligvis forstærker de to terapiformer hinandens effekt.

Dybere i den kognitive terapiform:

Hvis jeg skal forklare kognitiv terapi lidt dybere, så er det en metode som hjælper dig med, at identificere, dine negative tanker og handlinger. Den hjælper med at bearbejde disse tanker og følelser, så du kan forstå dem. Forstå hvad disse tanker gør ved din krop, din adfærd, både når du er sammen med mennesker og når du er alene. Igennem denne terapiform kan du få hjælp til at korrigere dine uhensigtsmæssige tanker, og gradvis blive bedre til at være i de situationer, som er svære at håndtere, samt blive bedre til at løse dem på en hensigtsmæssig måde.

Du vil derfor få færdigheder, som kan hjælpe dig til at få det bedre. Den bagvedliggende stress reduceres, og derved bliver du bedre til at opnå en kritisk vurdering af dine tanker og din adfærd, og din egen indsats på området styrkes, og gradvis vil du opnå kontrol over dit liv.

Kognitiv terapi er meget anvendelig ved stress, angst og depression, og er veldokumenteret gennem forskning og idag meget anvendelig og meget jordnær.