Hvad er en god terapeut?

En sympatisk terapeut fokuserer på det positive.

Det er vigtig at du kan lide din terapeut, ellers er det svært at fokusere på det, som er vigtigt. Mennesker er forskellige, og det er terapeuter også, men dygtige terapeuter er afklaret omkring sig selv, og har et godt mennneskesyn. En god terapeut kan se dine ressourcer. Det er dine ressourcer som terapien bygger på, og det er dem, som du selv skal få øje på. Når du kan se dine, ofte uanede ressourcer, kan du også skabe forandringer.

Når du kan fokusere på det positive, er det godt for din selvfølelse. Derigennem bliver problemer nemmere at tackle, eller måske ligefrem mindre. Kan du lide din terapeut, så vil du slappe mere af, og det bliver lettere, at give dig hen til processen.

Det er forkert at stille diagnoser, da mennesket ofte rummer det hele.

Såfremt terapeuten forsøger at sætte dig i bås, så bliver man ligesom trukket i denne retning. Man kender ofte fænomenet fra familie. Når du er sammen med din far eller din mor, brødre og søstre, så bliver man, som man var engang. Tilbage til barndommen og tildeler sig selv den samme rolle. Den kan være svær at komme ud af, da familiemedlemmerne ofte ser på en, som dengang. Mennesker sætter hele tiden hinanden i bås, og det er ødelæggende for et levende og åbent forhold. Det låser os, og vi får det dårlig, samt måske føler os fremmedgjorte. Den frihed vi som mennesker har bliver mindre, og det er sværere at udvikle sig. En terapeut som ser dine ubegrænsede muligheder er en gevinst, da det vil give dig en række handlemuligheder.

 En personlig terapeut er at foretrække:

Når en terapeut og klient arbejder intens sammen, kan det ikke lade sig gøre at stå uden relation til hinanden. Man har en relation, og man gør begge noget for hinanden. Tidligere skulle en terapeut være så neutral som mulig, men i dag ved man at god terapi bygger på en god relation.

En terapeut som hviler i sig selv, og som har livserfaring, og som har arbejdet meget med sig selv er vigtigt. En sådan terapeut er ikke bange for at dele ud og være personlig. Det er det personlige forhold som skal være bærende i terapien, og det er det som virker.

En god terapeut er stadig privat

Det er klientens liv som er i fokus, og en god terapeut deler ikke ud af sit privatliv. Det er vigtigt at bevare et professionelt forhold, selvom det er personlig og varmt.

En god terapeut er ligeværdig

En god terapeut tager udgangspunkt i klientens ståsted i livet. Klienten har et liv med masser af erfaringer og ressourcer. Vi udvikler os hele livet, og mennesker er meget forskellige og med forskellig syn på livet, samt hvad der er godt og skidt. Derfor tager en god terapeut afsæt i det enkelte hele menneske, og det som vedkommende har i bagagen. Det er som at gå på opdagelse i en ny verden sammen, og der skal findes mønstre, der skal kigges bagom motiver, behov og længsler og der skal findes nye veje. Terapeuten ved ikke hvad der er bedst for dig, det ved kun du.

En god terapeut laver en samarbejdaftale.

Fra starten skal der afklares, hvad du ønsker at opnå. Hvor mange gange du ønsker at gå i terapi. Dette er kontrakten og når kontrakten er indfriet, så er det tid til at komme videre. I kontrakten kan der opstilles mål og der kan aftales fremgangsmåde og løbende evalueres.

En god terapeut har selv gået i terapi

Langt de fleste psykoterapeuter kommer ikke igennem en terapeutuddannelse, såfremt de ikke har været meget i terapi, da det er en del af uddannelsen. Imidlertid skal man ikke undervurdere at nogle psykoterapeuter tager uddannelsen, fordi de selv har problemer. Ikke altid får de ryddet op i deres eget liv, og kan komme til at overføre deres problemer på klienten. Det er meget vigtigt at finde en terapeut med en livserfaring og selvindsigt så disse overføringer minimeres. En terapeut som er empatisk, varm og åben samt finfølende. Klienten kan føle sig meget sårbar og denne sårbarhed skal terapeuten være ydmygende overfor.